top of page

דולב אקספרס

השירות שמסייע לכל בית ספר להיות מוכן ובזמן
עיצוב סביבות למידה מוזל ומהיר המאפשר ליהנות תוך ימים בודדים מעיצוב מקצועי מבלי לפגוע בתקציב!

בחרנו להיות מודעים מאוד לעובדה שבתי הספר והתלמידים שכל כך צריכים את תשומת הלב לפן הויזואלי הלימודי אינם בעלי תקציבי ענק, חלקם ממתינים לאישור תקציבים לאחר שהגישו תוכניות אדריכליות שנה אחר שנה ללא כל שינוי בפועל ולאחר בירוקרטיה מתישה ולרובם אין תקציב בין 5 ספרות לטפל בחזות בית הספר.

שירות דולב אקספרס בעלות של 5,500 ש״ח כולל: 

 

יום עבודה

פיקוח עליון על השיפוץ עצמו על-ידי מעצב לפי התוכניות

הכנת תוכנית

הכוללת את האזורים המיועדים לשיפוץ ושיפור

חצי ״יום קניות״

בחירת ריהוט במחסני / מול העירייה / מועצה / בחנויות הרלבנטיות לבחירת צבע וציוד משלים

פגישת עבודה ראשונית

פגישה וסיור בבית הספר ובחירת האזור או שני אזורים מיועדים כולל מדידה

bottom of page