top of page

עיצוב מבואת כניסה

עיצוב מבואת כניסה לבית הספר הוא משימה הדורשת תכנון מראש וצוות מקצועי שיעשה זאת באופן שישמש את תלמידי בית הספר במשך שנים. 

מבואת הכניסה צריכה להתחשב בעובדה כי מאות תלמידים מתחילים את יום הלימודים שלהם באזור זה - העיצוב צריך להיות מעניין, אינטראקטיבי ויחד עם זאת פונקציונאלי - למשל, הצגת תערוכות, מודעות ומסרים שחשוב לבית הספר להציג.

יש לקחת בחשבון כי מבואת בית הספר לא משמשת רק את התלמידים, המורים וההנהלה בעת הכניסה מדי יום, אלא גם נחשבת כראי של בית הספר בעיני כל המבקרים  - הורים, מורים, מפקחים, נציגים רשמיים ועוד.

חשבו מה עיצוב מבואת כניסה צריך לומר על בית הספר שלכם - 

מקום שכיף ללמוד בו?

מקום שמעשיר את התלמידים במגוון נושאים לימודיים?

מקום שהתלמידים חשובים לו?

בית ספר שחשוב לו להעצים את תלמידיו?

עיצוב מבואת כניסה לבית הספר באופן חכם מאפשר לכם ליהנות ממגוון יתרונות פדגוגיים וסביבה שהיא חוויה בפני עצמה.

אנחנו בדולב עיצוב סביבות למידה חכמות נשמח לסייע לכם לתכנן את סביבת הלמידה שלכם באופן שיתאים לבית הספר שלכם ולא פחות חשוב מכך - לתקציב שלכם. 


 

bottom of page