shutterstock_375286210.jpg
דף פעילות ענק -זהירות בדרכים

דף פעילות ענק -זהירות בדרכים

200.00 ₪מחיר

דף פעילות ענקי לילדים - חוויה צבעונית ומעשירה

ניר בגודל 3x1 מטרים

ניתן לתלות במרחבים / כיתות לאחר הפעילות

ספרו לנו על מה שאתם  צריכים
השאירו את הפרטים

  • Facebook
  • YouTube

© 2018 כל הזכויות שמורות לדולב עיצוב סביבות למידה חכמות  dolevddesigns@gmail.com
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק  הימנו, אלא במתן היתר מראש ובכתב. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר