shutterstock_375286210.jpg
דף פעילות ענק - חנוכה

דף פעילות ענקי לילדים - XXL  - חוויה צבעונית ומעשירה

ניר בגודל 3x1 מטרים
שתי גרסאות - מותאמת לילדים בכיתות א׳-ב׳ ומותאמת לילדים בכיתות ג׳-ו׳

ניתן לתלות במרחבים / כיתות לאחר הפעילות

דף פעילות ענק - חנוכה

200.00 ₪מחיר
בחר סוג

  ספרו לנו על מה שאתם  צריכים
  השאירו את הפרטים

  • Facebook
  • YouTube

  © 2018 כל הזכויות שמורות לדולב עיצוב סביבות למידה חכמות  dolevddesigns@gmail.com
  אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק  הימנו, אלא במתן היתר מראש ובכתב. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר