shutterstock_375286210.jpg
דפי עבודה מודפסים לסוף שנה

דף מסכם לסוף השנה בדגש על סיכום החוויות והחוזקות של התלמידים ושאיפותיהם לשנה הבאה ולחופשת הקיץ המתקרבת.
כולל הוספה של לוגו בית הספר. 
500 יחידות נייר כרומו מט  

דפי עבודה מודפסים לסוף שנה

800.00 ₪מחיר

  ספרו לנו על מה שאתם  צריכים
  השאירו את הפרטים

  • Facebook
  • YouTube

  © 2018 כל הזכויות שמורות לדולב עיצוב סביבות למידה חכמות  dolevddesigns@gmail.com
  אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק  הימנו, אלא במתן היתר מראש ובכתב. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר