shutterstock_375286210.jpg
כרית פיתה

מצוינת לעבודה על שיווי משקל וחיזוק שרירים לכלל הילדים ולישיבה אלטרנטיבית ברחבי בית הספר - כיתות, מרחבים וחללים נוספים.
מאפשרת תנועה לילדי ADHD במהלך פעילויות ושיפור הקשב.

כרית פיתה

69.00 ₪מחיר

  ספרו לנו על מה שאתם  צריכים
  השאירו את הפרטים

  • Facebook
  • YouTube

  © 2018 כל הזכויות שמורות לדולב עיצוב סביבות למידה חכמות  dolevddesigns@gmail.com
  אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק  הימנו, אלא במתן היתר מראש ובכתב. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר