shutterstock_375286210.jpg
מדבקת רצפה - מד זווית דלת

מדבקת רצפה עמידה במיוחד בפני שטיפה ודריכה המותאמת לדלת סטנדרטית ומאפשר לתלמידים ללמוד לגבי זוויות באופן מעשי. 

מדבקת רצפה - מד זווית דלת

1,100.00 ₪מחיר

  ספרו לנו על מה שאתם  צריכים
  השאירו את הפרטים

  • Facebook
  • YouTube

  © 2018 כל הזכויות שמורות לדולב עיצוב סביבות למידה חכמות  dolevddesigns@gmail.com
  אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק  הימנו, אלא במתן היתר מראש ובכתב. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר