מעצבים סביבות למידה מאפשרות לילדים

ההבדל בין סביבת למידה מעוצבת לסביבת  למידה שהיא חוויה בפני עצמה

התאמה לתקציב

חווית למידה טובה יותר

למידה טובה יותר דרך משחק

שיפור בהישגים הלימודיים

shutterstock_268789436.jpg
shutterstock_556166371.jpg

ספרו לנו על מה שאתם  צריכים
השאירו את הפרטים

  • Facebook
  • YouTube

© 2018 כל הזכויות שמורות לדולב עיצוב סביבות למידה חכמות
אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק  הימנו, אלא במתן היתר מראש ובכתב. השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר