top of page
shutterstock_155407640.jpg

תוכניות גפ״ן

כל התוכניות שמאפשרות לכם להפוך את הלמידה לחווייה באמצעות מערכת גפ״ן

נעים לציין

הערכות לימי החג והמועדים החשובים בבית הספר היסודי

מספר תוכנית 20637

חינוך חברתי-ערכי והעשרה -
מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

184067227_1593235630872465_6106307073765431951_n.jpg

לומדים בענק

משחקי רצפה ענקיים לחיזוק מיומנויות לימודיות וחברתיות

מספר תוכנית 20623

מענים פדגוגיים ורגשיים - מיומנויות למידה הוראה
חינוך חברתי-ערכי והעשרה - מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים / פעילויות העשרה

1.jpeg
bottom of page